Комунальний центр "Міський центр соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія»

 

21009, м. Вінниця, вул. В. Винниченка, 5
тел. (0432) 507-504
e-mail: edelves2003@ukr.net
Директор Панасюк Раїса Василівна

Інтернет сторінка http://plus.google.com/b/115461171159224892428/+ЦентрреабілітаціїГармоніяВінниця/posts

Розпорядок роботи: з пн по пт 09:00 до 18:15, обідня перерва з 13:00 до 14:00
Графік розкладу занять на 2015 рік

 

Вінницький міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія” є закладом денного перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Метою діяльності центру є:

 • відновлення та підтримка фізичного та психологічного стану клієнтів;
 • адаптація та інтеграція у суспільство клієнтів центру.

Основними завданнями центру є:

 • надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг дітям та молоді з фукнціональними обмеженнями і членами їх сімей;
 • забезпечення соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, переважно на візках;
 • сприяти їх активності у творчій, культурній, спортивній, а також в інших сферах громадсько-корисної діяльності;
 • впровадження сучасних стандартів рівня реабілітації, соціальної та медичної допомоги для осіб з обмеженими фізичними можливостями, поєднання вітчизняних традицій і досягнень зі світовим досвідом у галузі реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Клієнтами центру можуть бути діти та молодь віком від 7 до 35 років, які мають проблеми опорно-рухового апарату, розумовозбережені

В Центрі діють: тренажерна зала, курси фото справи, англійської мови, гри на гітарі та синтезаторі, уроки декупажу, вишивки та бісероплетіння, в’язання тощо, діє група психологічної взаємопідтримки, постійно організовуються, тренінги, зустрічі, екскурсії. Для отримання інформаційних послуг у мережі Інтернет та навчання в одній із кімнат закладу облаштовані комп'ютеризовані робочі місця.

Перелік послуг:

1. Психолого-педагогічна реабілітація:

 • консультування;
 • психолого-педагогічна діагностика;
 • психолого-педагогічний патронаж;
 • психологічна та педагогічна корекція;

    2. Фізична реабілітація:

 • консультування;
 • лікувальний масаж;
 • лікувальна фізкультура;
  заняття в тренажерній залі;
 • заняття в басейні «Маяк»;
  тренування з більярду.

   3. Соціальна та побутова реабілітація:

 • навчання основним соціальним навичкам;
 • соціально-побутовий патронаж;
 • працетерапія;
 • інформаційні консультації.

Rehabilitation Center “Harmony”

5, Vynnychenko St, Vinnytsya, 21009
Tel. (0432) 507-504
e-mail: edelves2003@ukr.net
Director Raisa Panasiuk

http://plus.google.com/b/115461171159224892428/+ЦентрреабілітаціїГармоніяВінниця/posts

Open Monday through Friday from 09:00 to 18:15, lunch break from 13:00 to 14:00

 

“Harmony” is the Vinnitsia city center of social and psychological rehabilitation for children and youth with disabilities.
The purpose of the center is: the recovery and support of physical and psychological conditions of clients and their adaptation and integration into society.

The main tasks of the center are:

 • the provision of psychological, educational, social, medical, legal and information services to children and youth with accessibility restrictions and their families;
 • ensuring social rehabilitation of people with disabilities, mostly in wheelchairs;
 • promoting their activity in the artistic, cultural, sport and other areas of public-benefit activities;
 • the introduction of modern standards of rehabilitation and social and medical assistance for persons with disabilities along with the combination of local traditions and treatments with international experience in the field of rehabilitation of people with disabilities.

Clients of the center can be children and young people ages 7 to 35, who have problems of the musculoskeletal system.

In the Center are: a gym, courses on photography, English, playing guitar and synthesizer, decoupage, embroidery, beading, and knitting, as well as a group of psychological mutual support, events, trainings, meetings, tours, and a computer lab with internet access for public use.

List of services:

1. Psycho-pedagogical rehabilitation:

 • consultancy;
 • psychological and pedagogical diagnostics;
 • psycho-pedagogical patronage;
 • psychological and pedagogical correction.

2. Physical therapy:

 • consultancy;
 • therapeutic massage;
 • physiotherapy,
  training in the gym;
 • lessons in the pool "Lighthouse";
  billiards training.

3. Social and home rehabilitation:

 • learning basic social skills;
 • social and nursing home;
 • work therapy;
 • information consultation.

  

Меню сайта
Ми знаходимось
Поділитись
Мова сайту:
Наші друзі:
Відповідальність починається з мене
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
Статистика

Онлайн всього: 1
О, новачок 1
Гармонійців 0